Градски оазис

2024, България, 11 минути, игрален

Автори:  Нели Георгиева и Мария Колева
Режисьор: Владимир Илиев
Оператор: Владимир Илиев

Във времената на обезлесяване, свръхдобив и замърсяване по целия свят, един оазис в градски условия показва, че винаги има място за малко естествена красота. Една разходка в училищния двор ще ви разкрие приказния свят на сложни общества от растения и животни. Екологичното равновесие и тайните, които природата пази, могат да бъдат ценен урок и пример как безброй видове могат да живеят в симбиоза и баланс. Трябва да осъзнаем, че с голямата власт идва и голямата отговорност, и да решим какво наследство ще оставим на своите деца.


Нели Георгиева и Мария Колева

Нели Георгиева Георгиева и Мария Драгомирова Колева, ученици от 11 б клас от клуб „Седмото изкуство“ с ръководител Владимир Илиев, старши учител по ИТ в Търговска гимназия „Княз Симеон търновски“ – гр. Стара Загора. Клуб „Седмото изкуство“ е сформиран преди 8 години и дава възможност за изява на ученици в областта на киното.