📍 ОПЕРА / OPERA
📍 БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
📍 КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР / CULTURAL CENTERСЪПЪТСТВАЩАПРОГРАМА / ACCOMPANYING EVENTS

ПРОГРАМА / PROGRAMME

27 МАЙ / MAY 27

ЧАС/ HOUR ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР / CULTURAL CENTER
11:00 Неонова пролет / Neon Spring 2022, Латвия / Latvia, 102′ Оркестър / Orchestra 2021, Словения / Slovenia 111′
13:00 Не ми пука / Zero fucks given 2012, Франция, Белгия / France, Belgium, 115′ Галантните индийци / Gallant indies 2021, Франция / France, 108′
15:00 Вкусът на водата / Taste of water 2022, Латвия / Latvia, 107′ Черен камък / Black stone 2022, Гърция / Greece, 85′
17:30 Церемония по откриване и прожекция на филма / Opening ceremony and screening the film
Корсаж / Corsage 2022, Германия, Франция и др/Germany, France and more 113′
Кръст в пустинята / A cross in the desert 2022, Serbia / Сърбия, 123′ Сияещо момиче / Radiant girl 2021, Франция / France 98′
19:00 Нощта срещу 12- ти / The night of 12th 2022, Франция, Белгия / France, Belgium, 115′ Само човекът / Only human, Северна Македония / North Macedonia, 91′
21:00 В очакване на Боджангълс / Waiting for Bojangle 2021, Франция, Белгия / France, Belgium 124′ Цветовете на пожара / The colors of fire 2022, Франция / France, 134′ Чуй ме / Listen 2022, Гърция, България / Greece, Bulgaria 107′

28 МАЙ / MAY 28

ЧАС/ HOUR ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР / CULTURAL CENTER
11:00 Една хубава утрин / One fine morning 2022, Франция / France 112′ Случаят Тесла / The Tesla case 2022, България / Bulgaria, 90′ Вкусът на водата / Taste of water 2022, Латвия / Latvia, 107′
13:00 Супергерои / Superheroes 2021, Италия / Italy, 122′ Меко казано / To put it mildly 2022, България / Bulgaria, 73′ Алени платна / Scarlet 2022, Франция, Италия, Германия / France, Germany, Italy 100′
15:00 Хляб и сол / Bread and salt 2022, Полша / Poland, 100′ Гладиатор / Gladiator 2022, България / Bulgaria 80′
Арабия / A Rabia 2022 Испания / Spain 16′
Сияещо момиче / Radiant girl 2021, Франция / France, 98′
17:00 Пролетно равноденствие / Spring Equinox 2022, България / Bulgaria 72′ Ваклуш / Vaklush 2022, България / Bulgaria 90′
Тони / Toni 2022, САЩ, Босна и Херцеговина / USA, Bosna I Herzegovina 15′
Скъпи спомени / Dear Memories 2022, Германия, Швейцария / Germany, Switzerland, 98′
19:00 Ф’1618 2022, България, Канада / Bulgaria, Canada, 91′ Българския кораб потъва в бурно море / Bulgarian ship sinks in stormy sea 2022, България / Bulgaria 93′ В очакване на Боджангълс / Waiting for Bojangle 2021, Франция, Белгия / France, Belgium 124′
21:00 Далиленд / Daliland 2022, Великобритания / United Kingdom, 104′ Петер Фон Кант / Peter Von Kant 2022, Франция, Белгия / France, Belgium, 85′ Кръст в пустинята A cross in the desert 2022, Serbia / Сърбия, 123′

29 МАЙ / MAY 29

ЧАС/ HOUR ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР / CULTURAL CENTER
11:00 Ядрено магнитен резонанс / R.M.N. 2022, Румъния / Romania 125′ Скъпи спомени / Dear Memories 2022, Германия, Швейцария / Germany, Switzerland, 98′ Невинният / The Innocent 2022, Франция / France 99′
13:00 Колибрито / The Hummingbird, Италия, Франция / Italy, France 126′ Флорентинска нощ / Florentine night 2022 България / Bulgaria 78′ Неонова пролет / Neon Spring 2022, Латвия / Latvia, 102′
15:00 Първият ден от моя живот / First day of my life 2022, Италия / Italy, 121′ Превал / Preval 2022, България / Bulgaria 67′ Черен камък Black stone 2022, Гърция / Greece, 85′
17:00 Васил / Vasil 2022, Испания, България / Spain / Bulgaria 92′ Оловният войник / The tin soldier 2023, България / Bulgaria 90′ Една хубава утрин / One fine morning 2022, Франция / France 112′
19:00 Шекспир като улично куче / Shakespeare like a street dog 2022, България / Bulgaria 93′ Супергерои / Superheroes 2021, Италия / Italy, 122′ Пролетно равноденствие / Spring Equinox 2022, България / Bulgaria 72′
21:00 Осемте планини / The eight mountains 2022, Италия, Белгия, Франция / Italy, Belgium, France 147′ Колибрито Колибрито / The Hummingbird, Италия, Франция / Italy, France 126′ Нощта срещу 12- ти / The night of 12th 2022, Франция, Белгия / France, Belgium, 115′

30 МАЙ / MAY 30

ЧАС/ HOUR ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР / CULTURAL CENTER
11:00 Сестри / Sisters 2022, Латвия / Latvia 104′ Тони / Toni 2022, САЩ, Босна и Херцеговина / USA, Bosna I Herzegovina 15′
Васил / Vasil 2022, Испания, България / Spain / Bulgaria 92′
Галантните индийци / Gallant indies 2021, Франция / France, 108′
13:00 Алени платна / Scarlet 2022, Франция, Италия, Германия / France, Germany, Italy 100′ Първият ден от моя живот / First day of my life 2022, Италия / Italy, 121′ Не ми пука / Zero fucks given 2012, Франция, Белгия / France, Belgium, 115′
15:00 Върхове и бездни / Heights And Depths 2022, Унгария / Hungary 96′ Далиленд / Daliland 2022, Великобритания / United Kingdom, 104′ Пътниците на нощта / The passengers of the night 2022, Франция / France 111′
17:00 Момче от Рая / Boy from heaven 2022, Швеция, Франция, … / Sweden, France, … 126′ Хорото в мен / The dance inside me 2022, България / Bulgaria 56′

Лазар и Григор / Lazar and Grigor 2022, България / Bulgaria 56′

Ядрено магнитен резонанс / R.M.N. 2022, Румъния / Romania 125′
19:00 Чалга / Chalga 2023, България / Bulgaria 110′ Арабия / A Rabia 2022 Испания / Spain 16′
Чуй ме / Listen 2022, Гърция, България / Greece, Bulgaria 107′
Невинният / The Innocent 2022, Франция / France 99′
21:00 Маскарад / Mascarade 2022, Франция / France 135′ Осемте планини / The eight mountains 2022, Италия, Белгия, Франция / Italy, Belgium, France 147′ Само човекът / Only human, Северна Македония / North Macedonia, 91′

31 МАЙ / MAY 31

ЧАС/ HOUR ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР / CULTURAL CENTER
11:00 Петер Фон Кант / Peter Von Kant 2022, Франция, Белгия / France, Belgium, 85′ Ваклуш / Vaklush 2022, България / Bulgaria 90′ Оловният войник / The tin soldier 2023, България / Bulgaria 90′
13:00 КОРСАЖ / Corsage 2022, Германия, Франция, … / Germany, France, …, 113′ Сестри / Sisters 2022, Латвия / Latvia 104′ Флорентинска нощ / Florentine night 2022 България / Bulgaria 78′
15:00 Хляб и сол / Bread and salt 2022, Полша / Poland, 100′ Меко казано / To put it mildly 2022, България / Bulgaria, 73′
17:00 Момче от Рая / Boy from heaven 2022, Швеция, Франция, … / Sweden, France, … 126′ Българският кораб потъва в бурно море / Bulgarian ship sinks in stormy sea 2022, България / Bulgaria 93′
18:00 Церемония по награждаване и прожекция на наградения филм
Award ceremony, screening of the award-winning film
 –  –
19:00 Пътниците на нощта / The passengers of the night 2022, Франция / France 111′ Шекспир като улично куче / Shakespeare like a street dog 2022, България / Bulgaria 93′
21:00 Цветовете на пожара / The colors of fire 2022, Франция / France, 134′ Маскарад / Mascarade 2022, Франция / France 135′ Ф’1618 2022, България, Канада / Bulgaria, Canada, 91′

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА / ACCOMPANYING EVENTS

27 МАЙ / MAY 27

ЧАС / HOUR СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
12:00 Пресконференция откриване
Opening Press Conference
ОПЕРА / OPERA
17:30 Церемония по откриване и прожекция на филма „Корсаж“
Official Opening Ceremony and screening of ‘Corsage’
ОПЕРА / OPERA

28 МАЙ / MAY 28

ЧАС / HOUR СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
10:30 Откриване изложба кино плакати на Симеон Кръстев /
Opening of Simeon Krastev’s film posters exhibition
ОПЕРА / OPERA
11:00 Пресконференция на специалния гост Любен Чаталов
Press Conference with Lyuben Chatalov
ОПЕРА / OPERA
12:00 Алея на липите
Alley of Linden Trees
ОПЕРА / OPERA
14:30 Детска работилница за абстрактна анимация
Children’s workshop in abstract animation
Хотел ВЕРЕЯ / VEREYA Hotel

29 МАЙ / MAY 29

ЧАС / HOUR СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
14:30 – 17:30 Детска работилница за абстрактна анимация
Children’s workshop in abstract animation
Хотел ВЕРЕЯ / VEREYA Hotel

30 МАЙ / MAY 30

ЧАС / HOUR СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
14:30 – 17:30 Детска работилница за абстрактна анимация
Children’s workshop in abstract animation
Хотел ВЕРЕЯ / VEREYA Hotel

31 МАЙ / MAY 31

ЧАС / HOUR СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
12:00 Пресконференция за обявяване на наградени филми
Press Conference. Award Winning Films Announced + Screening of Award-winning Film
ОПЕРА / OPERA
18:00 ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ И ПРОЖЕКЦИЯ НА НАГРАДЕНИЯ ФИЛМ / AWARD CEREMONY AND SCREENING OF THE AWARD-WINNING FILM ОПЕРА / OPERA

*Организаторите си запазват правото да правят промени по програмата.