СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА / ACCOMPANYING EVENTS

ПРОГРАМА / PROGRAMME

1 ЮНИ / JUNE 1

ФИЛМ / FILM МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
СВЕТЪТ  НА  СИРКЕЛИНЕ / CIRCLEEN
2018, Дания / Denmark, 65 мин. / min.
11:00
АЗ СЪМ УИЛЯМ / I AM WILLIAM
2017, Дания / Denmark, 86 мин. / min.
13:00
ЗА КРАТКО / SHORT CUT
2018, Чехия / Czech Republic, 105 мин. / min.
15:00
БЕЗДЕЛНИКЪТ / LAZY GUY 
2018, Черна Гора / Montenegro, 83 мин. / min.
17:00
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „ГОЛЯМОТО ПРЕЦАКВАНЕ

OFFICIAL OPENING CEREMONY AND SCREENING OF
THE GREAT GIVE-AWAY

17:30
НЕ МОГА ДА КАЖА СБОГОМ / CAN’T SAY GOODBYE
2017, Испания / Spain, 98 мин. / min.
19:00
ДАРЛИНГ / DARLING 
2017, Дания / Denmark, 101 мин. / min.
21:00
УЧИТЕЛЯТ / THE TEACHER 
2017, Франция / France, 106 мин. / min.
21:00

2 ЮНИ / JUNE 2

ФИЛМ / FILM МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ОСТАВЕТЕ МОМИЧЕТАТА ДА ИГРАЯТ / LET THE GIRLS PLAY
2018, Франция / France, 90 мин. / min.
11:00
ОТБОР УРАГАН / TEAM HURRICANE 
2017,  Дания / Denmark, 96 мин. / min.
11:00
СЪСЕДИ / NEIGHBORS 
2018, Грузия, Македония / Georgia, Macedonia,
90 мин. / min.
13:00
ЛОЛА ПАТЕР / LOLA PATER 
2017, Франция, Белгия / France, Belgium, 95 мин. / min.
13:00
ЖЕНА НА ВОЙНА / WOMAN AT WAR 
2018, Исландия, Франция, Украйна
/ Iceland, France, Ukraine, 104 мин. / min.
15:00
НЕПОЗНАТИЯТ / THE STRANGER 
2017, Дания / Denmark, 82 мин. / min.
15:00
АГА / АGA 
2018, България, Германия / Bulgaria, Germany,
96 мин. / min. 
17:00
ОТВЪД СКОКА / BEYOND THE JUMP 
2017, България / Bulgaria, 54 мин. / min.
17:00
САГА ЗА ПОПИЛЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ  / SAGA FOR THE WASTED OPPORTUNITIES 
2018, България / Bulgaria, 60 мин. / min. 
18:00
ИРИНА / IRINA 
2018, България / Bulgaria, 96 мин. / min.
19:00
РОЗМАРИ / ROZMARIE
2017, Кипър / Cyprus, 112 мин. / min.
19:00
ЩАСТЛИВЕЦА ПЕР / A FORTUNATE MAN 
2018, Дания / Denmark, 168 мин. / min.
21:00
НАЙ-ДОБРИЯТ / BREAKING THE LIMITS 
2017, Полша / Poland, 104 мин. / min.
21:00

3 ЮНИ / JUNE 3

ФИЛМ / FILM МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ В АСТРИД / BECOMING ASTRID
2018, Швеция, Дания, Германия / Sweeden, Denmark, Germany, 123 мин. / min.
11:00
В МЪГЛАТА  / JUST A BREATH AWAY 
2018, Франция, Канада / France,Canada, 89 мин. / min.
11:00
ИЗБОР / TAKE IT OR LEAVE IT 
2018, Естония / Estonia, 102 мин. / min.
13:00
АДЕЛАЙДА / ADELAIDE 
2018, Португалия / Portugal, 108 мин. / min.
13:00
БОЛКАТА / MEMOIR OF WAR 
2018, Франция, Белгия / France,Belgium,
127 мин. / min. (само с английски субтитри)
15:00
СИМОН СРЕЩУ СТРАХА (СЛУЧАЯТ ВАРСАНО)
/ SIMON VERUS FEAR (THE VARSANO CASE) 
2018, България / Bulgaria, 79 мин. / min. 
15:00
ГЛИНЕНАТА ЯМА / CLAY PIT 
2018, Русия / Russia, 78 мин. / min.
17:00
ДВОРЦИ НА НАРОДА / PALACE FOR THE PEOPLE 
2018, България, Германия, Румъния
/ Bulgaria, Germany, Romania, 79 мин. / min. 
17:00
ХАЙДУТИ – МИТОВЕ  И ПРЕДАНИЯ
/ HAIDOUTS – MYTS AND TRADITIONS 
2018, България / Bulgaria, 25 мин. / min.
18:20
ДАЛЕЧ ОТ БРЕГА / AWAY FROM THE SHORE 
2018, България / Bulgaria, 134 мин. / min.
19:00
ВАНГОГОВЦИ / VAN GOGHS 
2018, Русия / Russia, 103 мин. / min.
19:00
КНИЖАРНИЦАТА / THE BOOKSHOP 
2017, Великобритания, Испания, Германия
/ United Kingdom, Spain, Germany, 115 мин. / min.
21:00
РЕКВИЕМ ЗА Г-ЖА “Й.”/ REQUIEM FOR MRS. ‘J.’ 
2017, Сърбия / Serbia, 93 мин. / min.
21:00

4 ЮНИ / JUNE 4

ФИЛМ / FILM МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ДА ПРАЗНУВАМЕ КАТО ВЪЗРАСТНИ
/ CELEBRATING LIKE ADULTS 
2017, Русия / Russia, 83 мин. / min.
11:00
ПРЕЗИДЕНТЪТ ОТ СЕВЕРОЗАПАД 
/ THE PRESIDENT FROM THE NORTH 
2017, Дания / Denmark, 63 мин. / min.
11:00
ЧАРОВНИКЪТ / THE CHARMER 
2018, Дания / Denmark, 102 мин. / min. 
13:00
ОСНОВИТЕ НА ПРЕСТЪПНОТО СЪВЪРШЕНСТВО
/ THE FOUNDATION OF CRIMINAL EXCELLENCE 
2018, Латвия / Latvia, 126 мин. / min.
13:00
ЗАЛЕЗ / SUNSET 
2018, Унгария, Франция / Hungary, France,
142 мин. / min.
15:00
МЕЧТАТЕЛЯТ МУРАКАМИ / DREAMING MURAKAMI 
2018, Дания / Denmark, 57 мин. / min.
15:00
НИЕ ДВАМАТА / THE TWO OF US 
2018, Дания / Denmark, 62 мин. / min.
16:00
ЧЕНГЕТА / COPS 
2018, Австрия / Austria, 92 мин. / min.
17:00
НОВ ЖИВОТ / A NEW LIFE 
2018, България / Bulgaria, 75 мин. / min.
17:00
НЕ ЗА НАС, НЕ ЗА НАС, А ЗА ТВОЕТО ИМЕ 
/ NOT FOR US, NOT FOR US, BUT FOR YOUR NAME 
2018, Русия / Russia, 26 мин. / min.
18:20
БЕЗКРАЙНАТА ГРАДИНА / THE INFINITE GARDEN 
2017, България / Bulgaria, 90 мин. / min. 
19:00
АЗ СЪМ УРАГАН / I AM TEMPESTA 
2018, Италия / Italy, 101 мин. / min. 
19:00
ЖЕНА НА ВОЙНА / WOMAN AT WAR 
2018, Исландия, Франция, Украйна
/ Iceland, France, Ukraine, 104 мин. / min.
21:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ
/ DECISION LIQUIDATION 
2018, Русия / Russia, 96 мин. / min. 
21:00

5 ЮНИ / JUNE 5

ФИЛМ / FILM МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
БАЩИ И СИНОВЕ / THE GREAT GAME 
2018, Дания / Denmark, 82 мин. / min.
11:00
ЗОВЪТ НА ВИНОТО / WINE CALLING 
2018, Франция / France, 96 мин. / min.
11:00
ЗАЛЕЗ / SUNSET 
2018, Унгария, Франция / Hungary, France,
142 мин. / min.
 13:00
ИЗБОР / TAKE IT OR LEAVE IT 
2018, Естония / Estonia, 102 мин. / min.
 13:00
ВСИЧКИТЕ ИМ МЪЖЕ / AND ALL THEIR MEN 
2019, Литва / Lithuania, 108 мин. / min.
15:00
ТОВА Е ДЖУЛИЯ / JULIA IS 
2017, Испания / Spain, 90 мин. / min.
17:00
ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ И
ПРОЖЕКЦИЯ НА НАГРАДЕНИЯ ФИЛМ
AWARD CEREMONY AND SCREENING
OF THE AWARD-WINNING FILM
18:00
ЧЕНГЕТА / COPS 
2018, Австрия / Austria, 92 мин. / min.
19:00
ЗИМНИ БРАТЯ / WINTER BROTHERS 
2017, Дания, Исландия / Denmark, Iceland,
94 мин. / min.
21:00
БОЛКАТА / MEMOIR OF WAR
 2018, Франция, Белгия / France,Belgium,
127 мин. / min. (само с български субтитри)
21:00

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА / ACCOMPANYING EVENTS

1 ЮНИ / JUNE 1

СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОТКРИВАНЕ / OPENING PRESS CONFERENCE 12:00
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „ГОЛЯМОТО ПРЕЦАКВАНЕ“
OFFICIAL OPENING CEREMONY AND SCREENING OF „THE GREAT GIVE-AWAY“
17:30

2 ЮНИ / JUNE 2

СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – ЯН ЕНГЛЕРТ / PRESS CONFERENCE – JAN ENGLERT 10:00
ЗАСАЖДАНЕ НА ЛИПА – ЯН ЕНГЛЕРТ/ PLANTING LINDEN – JAN ENGLERT След пресконференцията / After the press conference
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА ÁГА / PRESENTATION OF THE FILM ÁGA 17:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА ОТВЪД СКОКА / PRESENTATION OF THE FILM BEYOND THE JUMP 17:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА САГА ЗА ПОПИЛЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ  / PRESENTATION OF THE FILM SAGA FOR THE WASTED OPPORTUNITIES 18:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА ИРИНА / PRESENTATION OF THE FILM IRINA 19:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА РОЗМАРИ – ЯНИС КОКИНОС / PRESENTATION OF THE FILM ROZMARIE – YIANNIS KOKKINOS 19:00

3 ЮНИ / JUNE 3

СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА ДВОРЦИ НА НАРОДА / PRESENTATION OF THE FILM PALACE FOR THE PEOPLE 17:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА ХАЙДУТИ – МИТОВЕ И ПРЕДАНИЯ / PRESENTATION OF THE FILM HAIDOUTS – MYTS AND TRADITIONS 18:20
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА ДАЛЕЧ ОТ БРЕГА  / PRESENTATION OF THE FILM AWAY FROM THE SHORE 19:00

4 ЮНИ / JUNE 4

СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА ДА ПРАЗНУВАМЕ КАТО ВЪЗРАСТНИ – АННА ПОПОВА / PRESENTATION OF THE FILM CELEBRATING LIKE ADULTS – ANNA POPOVA 11:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА НОВ ЖИВОТ / PRESENTATION OF THE FILM A NEW LIFE 17:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА БЕЗКРАЙНАТА ГРАДИНА / PRESENTATION OF THE FILM THE INFINITE GARDEN 19:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА РЕШЕНИЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ / PRESENTATION OF THE FILM DECISION LIQUIDATION 21:00

5 ЮНИ / JUNE 5

СЪБИТИЕ / EVENT МЯСТО / PLACE
ОПЕРА / OPERA БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ. ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ ФИЛМИ.
/ PRESS CONFERENCE. ANNOUNCEMENT OF THE AWARD-WINNING FILMS.
12:00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА ВСИЧКИТЕ ИМ МЪЖЕ – ДОНАТАС УЛВИДАС / PRESENTATION OF THE FILM AND ALL THEIR MEN – DONATAS ULVYDAS 15:00
ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ И ПРОЖЕКЦИЯ НА НАГРАДЕНИЯ ФИЛМ / AWARD CEREMONY AND SCREENING OF THE AWARD-WINNING FILM 18:00