Най-добра режисура | Мари Кройцер


Журито присъди награда за най-добра режисура на Мари Кройцер за филма от Австрия „Без баща” затова, че пренебрегва общоизвестните клишета за строене на филмовия разказ и улавя спонтанния ритъм на всекидневния живот и сложните импулси в семейните отношения.

Назад