НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ – „БОЖЕСТВЕНИЯТ ПОРЯДЪК“

Наградата за най-добър филм 2018 беше присъдена на „БОЖЕСТВЕНИЯТ ПОРЯДЪК“, 2017, Швейцария, режисьор Петра Волп.

Назад