Награда за най-добър режисьор – Ивайло Христов

Наградата за най-добър режисьор беше присъдена на Ивайло Христов за филма „Каръци„, 2015, България.

Назад