КАМЕН БАЛКАНСКИ


Притежава магистърска степен по история на изкуството от Националната художествена академия. От 1997 до 2002 е изпълнителен директор на Центъра за изкуства „Сорос“, a през 2002-2003 чете лекции в Националната художествена академия в София. През същата година става административен директор на „Телевизия ММ“, а от 2004 – 2006 е съветник на управителите на същата телевизия. През 2004 започва работа като директор на бюрото на програма „МЕДИА“ на ЕС в България. От 2015 до 2017 е изпълнителен директор на Националния филмов център. В момента е начело на бюро „Творческа Европа МЕДИА“ – България. Владее английски, френски, немски и руски.

Назад