Български кораб потъва в бурно море

2022, България, 93 минути, игрален

Режисьор: Петринел Гочев
Сценарист: Гергана Змийчарова, Петринел Гочев
Оператор: Румен Василев
Музика: Димитър Величков-Шмид
С участието на: Михаил Мутафов, Ален Ангелов, Християн Манолов, Весела Бабинова, Гергана Змийчарова, Димо Димов, Станислава Николова.
Продуцент: Галина Тонева, Кирил Кирилов
Копродукция: Меджик Шоп, Максим 15, БНТ

Седемгодишният Петьо няма търпение да стане голям и брои дните до започване на учебната година, когато в една слънчева сутрин е излъган от майка си, че баща му е заминал в чужбина.
Петьо е изпратен в принудителна ваканция на село. Там Петьо открива приятелството в лицето на шестгодишния Филип и двамата се изправят срещу Тайфата и Истината.

Петринел Гочев
Петринел Гочев е известен български театрален режисьор и художник. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. „Български кораб потъва в бурно море“ е първи игрален филм за Петринел и ще бъде негов дебют в киното.

2022, Bulgaria, 93 minutes, featured

Director: Petrinel Gochev
Script: Gergana Zmiicharova, Petrinel Gochev
Cinematography: Roumen Vasilev
Music: Dimitar Velichkov – Schmidt
Cast: Mihail Mutafov, Alen Angelov, Hristyan Manolov, Vesela Babinova, Gergana Zmiicharova, Dimo Dimov, Stanislava Nikolova
Production: Galina Toneva, Kiril Kirilov
Co-Production: Magic Shop, Maxim 15, BNT

A little boy Petyo is looking forward to growing up, counting the days to the start of the school year, when on a sunny morning, his mother lies to him that his father has gone abroad. Petyo is sent to his grandfather’s village on a forced vacation. There, Petyo discovers what friendship means when he meets 6-year-old Philip and the two of them face the Gang and the Truth.

Petrinel Gochev
Petrinel Gochev is a Bulgarian theater director and artist. He studied in the National Academy of Theatre and Film Arts “Krastyo Sarafov”. “Bulgarian Ship Sinks in a Stormy Sea” is the first feature film for Petrinel as a director and his cinema debut.

Назад